Siirry suoraan sisältöön

Kannanotto: Blanko ry vastustaa keskustakampusta

Blanko toteutti yhdessä OTiTin ja SIKin kanssa keskustakampuskyselyn tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijoille. Kyselyssä pyrittiin kartoittamaan tiedekuntamme opiskelijoiden mielipiteitä ja ajatuksia liittyen Raksilan kampuksen hankesuunnitteluun. Kysely oli auki 21.1.2022-30.1.2022 ja siihen saatiin 381 vastausta.

Kyselyn perusteella hankkeesta nousivat esille huolet tiedotuksessa, avoimuudessa sekä opiskelijoiden osallistamisessa ja ylivoimainen enemmistö vastaajista koki mahdollisuutensa vaikuttaa hankkeeseen olemattomana. Yli puolet vastaajista ei olisi valmiita siirtymään Raksilaan. Kyselyn tulokset antavat selkeän suunnan Blankon kannalle opiskelijoiden etujärjestönä.

Yliopiston hallitus ja rehtori ovat ajaneet keskustakampushanketta hyvän tavan vastaisesti, eikä heidän toimintansa ole herättänyt luottamusta hanketta kohtaan. Opiskelijoita ei ole osallistettu prosessin aikana likimainkaan riittävästi eikä esimerkiksi kiltojen tarpeita uudella kampuksella ole selvitetty. Tämänhetkisessä hankesuunnitelmassa esitetyt kiltatilat eivät ole riittävät eikä kampus tarjoa yliopiston toiminnalle riittäviä tiloja. Mikäli hanketta edistetään opiskelijoiden mielipidettä kuulematta, yliopistolla on tulevaisuudessa uudet, mutta käyttökelvottomat tilat Raksilassa.

Oulun yliopisto tavoittelee vuosi vuodelta suurempia hakijamääriä kaikkiin tieto- ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelmiin, jää epäselväksi, miten suunnitteilla olevat tilat voivat mitenkään riittää kasvavalle opiskelijamäärälle. Mahdottoman yhtälön ratkaisuksi ei käy etäopetus, joka on jo pandemian aikana osoittautunut useimmille opiskelijoille lähiopetusta huonommaksi vaihtoehdoksi. Olemme kiltana seuranneet huolestuneina opiskelijoiden jaksamisen ja mielenterveyden haasteita sekä kiltayhteisön ylläpitämisen vaikeuksia. Yliopisto-opiskeluun pitää kuulua yhteisiä luentoja ja harjoituksia sekä arkisia kohtaamisia muiden opiskelijoiden kanssa. Etäopetus ei ole se suunta, johon opiskelijoidensa hyvinvoinnista piittaavan yliopiston pitäisi kulkea.

Lisäksi yliopiston päätös siirtää juuri tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta pois Linnanmaalta vaikuttaa erityisen lyhytnäköiseltä päätökseltä. Yliopiston ja Teknologiakylän ainutlaatuinen yhteiselo on sekä opetuksen että tutkimuksen kannalta merkittävä asia ja alueelle tehdään myös jatkuvasti uusia investointeja, kuten Nokian kampus sekä radiopuisto. Monet opiskelijat myös työllistyvät opintojensa aikana Teknologiakylän yrityksiin.

Näin ollen Blanko ei näe Raksilaan siirtymistä opiskelijoiden eikä tiedekunnan edun mukaisena. Opiskelijoidensa etua ajavana järjestönä, Blanko ei voi hyväksyä keskustakampuksen hankesuunnitelmaa.

Kyselyn tulokset: Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan opiskelijoille suunnatun kampuskyselyn tulokset

Kommentointi ei ole käytössä.