Alumnitoiminnan avulla Oulun yliopiston kasvatit voivat pitää yhteyttä omaan ainelaitokseensa ja sen kautta muihin alumneihin ja kurssikavereihin. Alumnilla tarkoitetaan joko yhtä valmistunutta henkilöä tai jostakin oppilaitoksesta valmistuneiden joukkoa. Alumnitoiminnan avulla pidetään yllä valmistuneiden yhteisiä tai heidän hyväkseen järjestettävää toimintaa, esimerkiksi tapaamisia ja muuta yhteydenpitoa.

Oulun yliopisto käynnisti vuoden 2004 lopussa oman alumniverkoston ylläpidon. Tietojenkäsittelytieteiden laitos (TOL) on nimennyt laitoksen sisäiseksi alumnitoiminnan yhdyshenkilöksi kehityspäällikkö Kari Pankkosen. Ensimmäisessä vaiheessa tarkoitus on kerätä tietoa TOL:n alumneista, jonka jälkeen kaikkia alumneja pyydetään rekisteröitymäänl aitoksen alumneiksi yliopiston uuden alumniverkoston kautta. Alumnisivuilta saa ajankohtaista informaatiota Oulun yliopiston alumnitoiminnasta sekä tietoa siitä, mitä hyötyä toiminnasta on laitoksille ja alumneille.

TOL pitää huhtikuussa uusien toimitilojen avajaisten yhteydessä kaikille alumneille oman tilaisuuden, joka toteutetaan iltaohjelmana. Kutsu tilaisuuteen lähetetään myöhemmin jäsenrekistereistä saatujen tietojen kautta kevään aikana kaikille alumneille.
Ensimmäisessä alumnitapaamisessa on luvassa ohjelmaa, kuten laitoksen historiaa, alumnien puheenvuoroja ja muita tervehdyksiä. Tarkempaa tietoa alumnitapaamisesta löytyy laitoksen alumnisivuilta.

Alumnitoimintaa rakennetaan yhteistyössä tietojenkäsittelytieteiden laitoksen, Pohjois-Pohjanmaan tietojenkäsittely-yhdistys (POTKY) ry:n sekä opiskelijoiden ainejärjestö Blanko ry:n kautta.

Tietojenkäsittelytieteiden laitoksen alumni – rekisteröidy nyt Oulun yliopiston alumniverkostoon osoitteessa https://alumni.oulu.fi/.