Alumnitoiminnan avulla Oulun yliopiston kasvatit voivat pitää yhteyttä omaan ainelaitokseensa ja sen kautta muihin alumneihin ja kurssikavereihin. Alumnilla tarkoitetaan joko yhtä valmistunutta henkilöä tai jostakin oppilaitoksesta valmistuneiden joukkoa. Alumnitoiminnan avulla pidetään yllä valmistuneiden yhteisiä tai heidän hyväkseen järjestettävää toimintaa, esimerkiksi tapaamisia ja muuta yhteydenpitoa.

Alumnitoimintaa rakennetaan yhteistyössä tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelman, Tivia Oulun (ent. Pohjois-Pohjanmaan tietojenkäsittely-yhdistys) sekä Pioco ry:n kanssa. Pioco ry on Oulun tietojenkäsittelytieteiden alumneille sekä tollilla joskus opiskelleille tarkoitettu yhdistys jonka toimintaa ollaan hiljalleen käynnistämässä.