Blanko ry on Oulun yliopiston tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden kilta. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tietojenkäsittelytieteen opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä sekä Oulun yliopistossa että valtakunnallisesti, ja siten tukea alan opiskelijoiden yhteisiä pyrkimyksiä.

Blanko perustettiin vuonna 1973, joten se on päässyt jo kunnioitettavaan ikään. Kohtuullisesta ikävuosien määrästään huolimatta (tai ehkä juuri siitä johtuen) Blanko r.y. on toimiva opiskelijayhteisö, joka järjestää sekä jäsenilleen että muille opiskelijoille tapahtumia ja toimintaa.

Blankon toimintaa rahoitetaan pääasiassa yrityksille tarjotuilla yhteistyökumppanuuspaketeilla, ja näitä tuloja kilta käyttää jäsentensä vapaa-ajan vieton tukemiseen mm. maksamalla osallistumismaksuja, tukemalla matkoja erilaisiin tapahtumiin sekä järjestämällä vapaa-ajan toimintaa.

Jäseniä Blankoon kuuluu noin 400, ja se onkin yksi Oulun yliopiston suurimmista killoista. Pääasiassa jäsenet ovat tietojenkäsittelytieteiden nykyisiä ja entisiä opiskelijoita, mutta killan hallitus voi hyväksyä killan jäseniksi myös muita.

Blanko ry on Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset ry:n jäsen.