• Blankossa ei ole tilaa väkivallalle, suvaitsemattomuudelle, syrjinnälle, häirinnälle tai kiusaamiselle. Jos näet väkivaltaa, syrjimistä tai häirintää, puutu tilanteeseen. Jos kaipaat apua tai tukea ongelmatilanteisiin, ota yhteyttä tapahtuman järjestäjään tai OYY:n häirintäyhdyshenkilöön (hairinta@oyy.fi)
  • Kunnioita muiden ihmisten fyysistä ja psyykkistä koskemattomuutta ja rajoja. Blankossa ei sallita minkäänlaista seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää tai ahdistelua.
  • Älä tee oletuksia toisen ihmisen identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, iästä, alkuperästä, kansalaisuudesta, poliittisista näkemyksistä tai muusta vastaavasta. Et voi tietää toisen ihmisen ajatuksia, kokemuksia tai elämäntilannetta.
  • Keskustellessa ole avoin ja kuuntele, kunnioita toisia ihmisiä ja anna kaikille tilaa puhua. Älä käyttäydy epäasiallisesti keskustellessa, esimerkiksi huutamalla, pilkkaamalla tai loukkaamalla toisia ihmisiä.
  • Älä käytä halventavaa, loukkaavaa tai rasistista kieltä. Puutu ongelmalliseen kielenkäyttöön tai toimintaan, jos näet sitä.
  • Pidä huolta toisista. Jos havaitset huonossa kunnossa olevan ihmisen, huolehdi hänestä tai varmista, että joku toinen huolehtii.
  • Ota kaikki mukaan. Älä jätä toisia yksin ja vältä haitallista kuppikuntailua. Ole kohtelias ja ystävällinen.