Siirry suoraan sisältöön

Kiltahuoneen säännöt

Kombikiltahuoneiden yleiset järjestyssäännöt

1. Kiltahuoneella ja sen lähipiirissä on kiellettyä

  • Tupakointi
  • Alkoholijuomien myynti ja anniskelu (Alkoholilain mukaan alkoholijuomien vähittäismyynti ja anniskelu vaativat viranomaisluvan)
  • Muu toiminta, josta voi olla häiriötä yliopiston varsinaiselle toiminnalle
  • Rakenteita koskevien ja muiden muutostöiden tekeminen ilman lupaa (yhteys ylivirastomestariin)

2. Jos kiltahuoneistossa järjestetään muita kuin opiskeluun liittyviä tilaisuuksia viikonloppuisin tai klo 22.00 jälkeen, tulee niistä ilmoittaa virastomestareille. Virastomestarit ilmoittavat tilaisuuksista edelleen vartiointiliikkeelle. Kiltahuoneella yöpyminen on kielletty.

3. Yliopiston kokonaisturvallisuuden kannalta ulko-ovet on pidettävä lukittuina. Ovien sulkeutumista estävien esineiden asettaminen oven väliin on kielletty.

4. Mikäli kiltahuoneen käytöstä aiheutuu järjestyshäiriöitä tai näitä järjestyssääntöjä rikotaan, yliopisto voi ottaa kiltahuoneen käyttöoikeuden pois joko määräajaksi tai pysyvästi.

5. Ilkivallasta aiheutuu korvausvastuu ilkivallan tekijälle.

Yleisten sääntöjen lisäksi Blankon kiltahuoneella pätevät Blankon omat järjestyssäännöt

1. Kiltahuone on avoinna klo 08-17 kaikille. Näiden kellonaikojen ulkopuolella sisäänkäyntiin vaaditaan sähköinen avain (ns. pilkki) tai yliopiston 24/7 -kampuskortti. Kiltatoiminta-aktiivit saavat halutessaan oikeudet Blankon kiltahuonelle. Myös kuka tahansa Blankolainen voi hakea oikeutta kiltahuoneella. Nämä hakemukset käsitellään hallituksen kokouksessa aina tarpeen vaatiessa. Hakijalla tulee olla hyvä syy ja perustelut, miksi haluaa oikeudet.

2. Kiltahuoneella on yhteiseen käyttöön tarkoitettuja esineitä, joiden kohtelun odotetaan olevan järkevää. Tiloissa säilytetään myös esim. kertakäyttöastioita ja muita juhlatarpeita, joita ei ole sallittua käyttää. Halutessaan juoda tai syödä kiltahuoneella jotakin on sitä varten tuotava omat astiat.

3. Ovia voidaan pitää auki pääsääntöisesti päivisin noin kello 17.00 asti. Tämän jälkeen viimeisenä poistuvan on huolehdittava, että valot ja kahvinkeittimet yms. ovat pois päältä ja ovet lukossa. Kello 22.00 jälkeen tapahtuvasta oleskelusta on ilmoitettava etukäteen Blankon hallitukselle sähköpostitse osoitteeseen .