Pasi Oskari Kuvaja
Puheenjohtaja
Lasse Kullervo Mäki
Varapuheenjohtaja
Pentti Eerikki Parviainen
Rahastonhoitaja