Tuomo Tapio Riekki
Puheenjohtaja
Kaisu Marjaana Eskola
Varapuheenjohtaja
Urho Antero Jurvanen
Rahastonhoitaja
Vuokko Kononen
Sihteeri
Mauri Isokääntä
Matti Kangas
Jari Ålander
Arja Anttila
Paavo Keränen
Pasi Korhonen
Erja Turkki
Kari Holma