Tuomo Tapio Riekki
Puheenjohtaja
Kaisu Marjaana Eskola
Varapuheenjohtaja
Urho Antero Jurvanen
Rahastonhoitaja