Pasi Pekka Korhonen
Puheenjohtaja
Vuokko Marjatta Kononen
Varapuheenjohtaja
Jorma Johannes Hakala
Rahastonhoitaja