Pasi Pekka Korhonen
Puheenjohtaja
Vuokko Marjatta Kononen
Varapuheenjohtaja