Siirry suoraan sisältöön

Toimijat 2004

Hallitus

Juuso Räsänen
Puheenjohtaja
Jyrki Puttonen
Varapuheenjohtaja
Vesa-Ville Piiroinen
Sihteeri
Pekka Oikarinen
Rahastonhoitaja
Henrik Heusala
Ulkoministeri
Samuli Pöyhtäri
Suunnittelija
Anna Nikkilä
Tiedottaja
Jukka Kontula
Blanko-päivät yhteyshenkilö
Hannu Korva
Kopo-vastaava
Heidi Oja
Kulttuuri- ja terveysministeri

Toimihenkilöt

Jani Ohtonen
Jäsenvastaava
Juhana Virtanen
Ohjelmoija
Aapo Herrala
Ohjelmoija
Pasi Partanen
OLuT-vastaava
Matti Pouke
Fuksivastaava
Kimmo Kemppaala
Tenttiarkistovastaava
Jussi Ranta
Alumnivastaava
Vikke Matikainen
Viinimestari
Markus Haataja
Webmaster
Juho Mattila
Webapprentice
Tuomas Nissinen
Graafinen suunnittelija
Janne Suokas
Hanslankari
Katariina Silvendoinen
Kiltahuonevastaava
Niko Hummastenniemi
Valokuvaaja
Miikka Krogerus
MSDN-vastaava

Blankki-tiimi

Markku Pylkkö
Päätoimittaja
Aapo Herrala
Vili Lang
Hannu Kukka
Hanna Säynäjäkangas
Kaisa Teronen
Matti Virtanen
Heidi Wikman