Siirry suoraan sisältöön

Toimijat 2008

Hallitus

Atte Aunola
Puheenjohtaja
Anne Vehkomäki
Varapuheenjohtaja
Hanna-Mari Saxman
Sihteeri
Minna Pulkkinen
Rahastonhoitaja
Juhana Virtanen
Ulkoministeri
Ville Kytöläinen
Suunnittelija
Tuomas Aarni
Tiedottaja
Ville Kiviniemi
Kopo-vastaava
Timo Puikko
Jäsenvastaava
Saana Orjala
Fuksivastaava

Toimihenkilöt

Olli Isotalus
Ohjelmoija
Paavo Orajärvi
Ohjelmoija
Tommi Portti
OLuT-vastaava
Timo Hietala
Viinimestari
Topi Konttavaara
Hanslankari
Matti Karjalainen
Isäntä
Saana Orjala
Isäntä
Matias Ketonen
Kulttuurivastaava
Jonne Ansamaa
Urheiluvastaava
Matias Ketonen
Valokuvaaja
Timo Puikko
International Relations Manager (IRMa)
Jyrki Puttonen
Eksumestari
Juhani Lehtonen
Eksumestari
Henri Heikkinen
Webmaster
Markus Haataja
Bugin ylläpitäjä
Anna Keskitalo
Graafinen suunnittelija
Anne Vehkomäki
Vuosijuhlavastaava
Laura Kokkonen
Kajaani-vastaava

Blankki-tiimi

Ville Kiviniemi
Päätoimittaja
Juho Myllylahti
Päivi Palosaari
Satu Alanko
Marja Hamari
Sari Alaluusua
Anne-Mari Laitala