Siirry suoraan sisältöön

Toimijat 2012

Hallitus

Topi Konttavaara
Puheenjohtaja
Karoliina Kemppainen
Varapuheenjohtaja
Marko Saari
Sihteeri
Tuomas Paulin
Rahastonhoitaja
Jarkko Orava
Ulkoministeri
Erno Outila
Tapahtumavastaava
Samuli Heimonen
Tiedottaja
Eero Penttilä
Kopo-vastaava
Jenny Ilonen
Fuksivastaava
Juho Leinonen
Jäsenvastaava

Toimihenkilöt

Ida Viinikka
OLuT-vastaava
Marko Saari
OLuT-vastaava
Joonas Reinikka
Ohjelmoija
Antti Pikkuaho
Ohjelmoija
Riku Suomela
Ohjelmoija
Teemu Moisanen
Hanslankari
Louai Al-Khanji
Viinimestari
Ville Luoma
Viinimestari
Teemu Rytilahti
Bugin ylläpitäjä
Antti Tönkyrä
Bugin ylläpitotiimi
Janne Suokas
Bugin ylläpitotiimi
Markus Haataja
Bugin ylläpitotiimi
Samu Mikkonen
Graafinen suunnittelija
Simo Nurmi
Graafinen suunnittelija
Sami Leinonen
Kulttuurimursu
Tommi Sikanen
Valokuvaaja
Hannu Oksman
Valokuvaaja
Arttu Piirainen
Urheiluvastaava
Sami Frogell
International Relations Manager (IRMa)
Tuomas Kukkamaa
International Relations Manager (IRMa)
Arto Moilanen
Kajaani-vastaava

Blankki-tiimi

Aleksi Pöyhtäri
Päätoimittaja
Samu Mikkonen
Taittaja
Johanna Korhonen
Tommi Sikanen
Karoliina Kemppainen
Atte Tamminen
Jenny Ilonen
Juho Leinonen
Joonas Reinikka