Siirry suoraan sisältöön

Toimijat 2014

Hallitus

Juho Leinonen
Puheenjohtaja
Samuli Heimonen
Varapuheenjohtaja
Ville Saarenpää
Sihteeri
Miia-Maria Mikkola
Rahastonhoitaja
Anna Runtti
Ulkoministeri
Jussi Vaara
Tapahtumavastaava
Jenny Ilonen
Tiedottaja
Riku Suomela
Kopo-vastaava
Olli Uikkanen
Fuksivastaava
Topi Salmela
Jäsenvastaava

Toimihenkilöt

Tuomas Paulin
OLuT-vastaava
Marko Saari
OLuT-vastaava
Miika Hänninen
Ohjelmoija
Jerry Ekström
Ohjelmoija
Samu Hänninen
Hanslankari
Eero Penttilä
Hippi
Ville Luoma
Viinimestari
Eero Penttilä
Webmaster
Antti Tönkyrä
Bugin ylläpitäjä
Aleksi Palomäki
Bugin ylläpitäjä
Hannu Oksman
Bugin ylläpitäjä
Samu Mikkonen
Graafinen suunnittelija
Kimmo Kurola
Graafinen suunnittelija
Miikka Tervo
Kulttuurivastaava
Tuomas Höyhtyä
Emäntä
Joonas Tiala
Valokuvaaja
Rinna Tikkanen
Valokuvaaja
Jarkko Orava
Valokuvaaja
Lotta Savola
Urheiluvastaava
Jan Hagelberg
Urheiluvastaava
Christina Tikkinen-Piri
International Relations Manager (IRMa)

Blankki-tiimi

Tommi Sikanen
Päätoimittaja
Aleksi Pöyhtäri
Ida Viinikka
Johanna Korhonen
Päivi Palosaari
Miia-Maria Mikkola
Samu Hänninen
Juho Myllylahti