Siirry suoraan sisältöön

Toimijat 2017

Hallitus

Joonas Tiala
Puheenjohtaja
Joona Luodonpää
Varapuheenjohtaja
Jenni Hautala
Sihteeri
Andrea Peltokorpi
Rahastonhoitaja
Sara Lindfors
Suhdevastaava
Lassi Minkkinen
Tapahtumavastaava
Juho Toratti
Tiedottaja
Janne Sipilä
Kopo-vastaava
Jaakko Kortelainen
Jäsenvastaava
Silja Salmelin
Fuksivastaava

Toimihenkilöt

Toni Juopperi
OLuT-vastaava
Jussi Vaara
OLuT-vastaava
Anni Manninen
Ohjelmoija
Aleksi Värttö
Ohjelmoija
Mikko Rouru
Valokuvaaja
Juho Toratti
Valokuvaaja
Juho Knuutila
Valokuvaaja
Ville Luoma
Viinimestari
Juho Toratti
Viinikisälli
Anni Manninen
Viinikisälli
Tuukka Partanen
Hanslankari
Juho Knuutila
Emäntä
Annika Helamo
Hippi
Jari Hyvönen
Webmaster
Anna Runtti
Web-tiimi
Samuli Heimonen
Bugin ylläpitäjä
Jari Hyvönen
Bugi-tiimi
Laura Djerf
Graafikko
Annika Helamo
Graafikko
Niklas Riekki
Kopo-kätyri (1. vsk.)
Mikko Rouru
Some-vastaava
Aleksi Värttö
Urheiluvastaava
Sampsa Jalli
Kulttuurivastaava

Blankki-tiimi

Mikko Rouru
Päätoimittaja
Joonas Tiala
Taittaja
Don-Oskar Gashi
Anna Runtti
Miia-Maria Mikkola
Eetu Haapamäki
Ville Kalliokoski
Anni Manninen
Sampsa Jalli
Ville Siikaluoma