Siirry suoraan sisältöön

Toimijat 2019

Hallitus

Anni Manninen
Puheenjohtaja
Janne Sipilä
Varapuheenjohtaja
Tuomas Aho
Sihteeri
Aleksi Värttö
Rahastonhoitaja
Niina Lunden
Suhdevastaava
Matti Komulainen
Tapahtumavastaava
Tommi Lämsä
Tiedottaja
Juho Knuutila
Opintovastaava
Andrea Peltokorpi
Jäsenvastaava
Laura Djerf
Fuksivastaava

Toimihenkilöt

Aapo Nyman
OLuT-vastaava
Patrik Moilanen
OLuT-vastaava
Ville Heikkinen
Ohjelmoija
Silja Salmelin
Ohjelmoija
Iikka Järvenpää
Valokuvaaja
Juho Knuutila
Emäntä
Joonas Tiala
Web-tiimi
Anna Tiala
Web-tiimi
Ville Siikaluoma
Bugi-tiimi
Jesse Korhonen
Bugi-tiimi
Hanna Ollikainen
Graafikko
Jenni Hautala
Graafikko
Laura Djerf
Graafikko
Silja Salmelin
Kopo-kätyri
Juho Toratti
Kopo-kätyri
Sara Lindfors
Suhdekätyri
Atte Tornberg
Some-vastaava
Aleksi Värttö
Urheiluvastaava
Jaakko Kortelainen
Kulttuurivastaava

Blankki-tiimi

Laura Djerf
Päätoimittaja
Tuomas Rautava
Sara Lindfors
Juho Toratti
Lassi Minkkinen
Jaakko Kortelainen
Juho Grubert