Siirry suoraan sisältöön

Kokouskutsu: Blanko ry:n vaalikokous 2021 // Invite: Blanko ry’s election meeting 2021

In English below

Tervetuloa Blanko ry:n sääntömääräiseen vaalikokoukseen (ts. syyskokoukseen), joka pidetään 29.11. klo 17 alkaen Oulun yliopiston salissa L6 sekä etänä Google Meetissä. Google Meet -linkki tässä: meet.google.com/pwj-raoc-uvm

Kokouksen asialistan löydät alla olevasta linkistä:
https://docs.google.com/document/d/14Z6Knv0-Q5eKPGOcyRvDuD0wfL6Iu_tWEbd3XWf1fjk/edit?usp=sharing

Kokouksessa valitaan tulevan vuoden hallitus ja toimihenkilöt. Alustava haku hallitus- ja toimihenkilöpaikoille on jo avoinna. Voit osoittaa kiinnostuksesi paikkaa kohtaan täyttämällä lomakkeen osoitteessa https://forms.gle/J8YLUPAcQLgYcyUw9

Ehdolle voivat lähteä kaikki jäsenmaksunsa vuonna 2021 maksaneet yhdistyksen jäsenet. Kaikilla vuonna 2021 jäsenmaksunsa maksaneilla yhdistyksen jäsenillä on myös äänioikeus kokouksessa. Voit tarkistaa jäsenyytesi statuksen TIVIAn verkkosivuilta tai ottamalla yhteyttä

Kokouksessa vahvistetaan killan toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2022. Lisäksi valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja vuodelle 2022 sekä päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022.

Kokouksessa valitaan myös Blankon liittokokousedustajat Tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset TIVIA ry:n liittokokouksiin. Lisäksi killalle valitaan Oltermanni eli kunniajäsen. Oltermannien jäsenoikeudet säilyvät, joten Oltermannit saavat osallistua tähänkin kokoukseen täysivaltaisina jäseninä.

Tervetuloa!

Terveisin
Atte Tornberg
Puheenjohtaja, Blanko ry

PS. Tulkaa tänään klo 17 Tetralle Toimijaksi Blankoon -iltaan! Pizzaa ja juomaa tarjolla kaikille. Myös etäosallistuminen on mahdollista Blankon discord kanavalla: https://discord.gg/ckXtnE6mJF


Welcome to Blanko ry’s statutory election meeting (aka the autumn meeting), which will be held on 29.11. starting at 5 pm in hall L6 of the University of Oulu and remotely on Google Meet. Google Meet link here: meet.google.com/pwj-raoc-uvm

You can find the agenda for the meeting at the link below:
https://docs.google.com/document/d/14Z6Knv0-Q5eKPGOcyRvDuD0wfL6Iu_tWEbd3XWf1fjk/edit?usp=sharing

Meeting will elect the board and actives for next year. A preliminary application for board and active positions is already open. You can indicate your interest for a position by filling out the form at https://forms.gle/J8YLUPAcQLgYcyUw9

All members of the association who have paid their membership fee in 2021 can run for positions. All members of the association who have paid their membership fee in 2021 also have the right to vote at the meeting. You can check the status of your membership from TIVIA website or by contacting

The meeting will approve the guild’s action plan and budget for 2022. In addition, an operations auditor and alternate operations auditor will be elected for 2022, and the amount of joining and membership fees for 2022 will be decided.

The meeting will also elect Blanko’s federal meeting representatives for information and communication technology professionals’ TIVIA ry’s meetings. In addition, Oltermanni, an honorary member, will be elected. Oltermanni’s membership rights remain, so Oltermannis may also participate this meeting as full members.

The meeting will be held in Finnish.

Welcome!

Regards
Atte Tornberg
Chairman, Blanko ry

PS. Come to Tetra at 5 pm today for ’Become an active at Blanko’ evening. Pizza and drinks available for everyone. Remote participation is also possible on the Blanko discord channel: https://discord.gg/ckXtnE6mJF